Sistem gradnje

Proizvodni program firme Domprojekt d.o.o. obsega gradnjo naslednjih vrst zgradb in sistemov gradnje:
1. nizkoenergijske montažne zgradbe: sistemi gradnje Standard, Euro, EuroMAX in Mega
2. montažne hiše in vikend hiše: sistem gradnje  Economic

 • Montažne zgradbe
 • Nizkoenergijske montažne hiše

Montažne zgradbe imajo v stenah leseno nosilno konstrukcijo s polnilom iz mineralne volne s parno zaporo, ki je obojestransko zaprta s ploščatimi oblogami, po katerih z zunanje strani poteka toplotna fasada, z notranje strani pa se postavlja še ena ploščata obloga, kar omogoča boljšo zvočno izolacijo. Širina lesene konstrukcije, mineralne volne in vrsta ploščate obloge so odvisni od sistema gradnje. Več toplotne izolacije – omogoča večjo energijsko učinkovitost in manjši koeficient toplotne prehodnosti. Investitor izbere sistem gradnje in raven izvedbe-, lahko se odloči za raven izvedbe visoki rohbau, pri katerem je hiša navzven v celoti dokončana, navznoter pa je v fazi zaključnih obrtnih del ali za raven izvedbe ključ v roke nad temeljih ali z vključenimi temelji,tj. izvajanjem vseh del do vselitve.

Nizkoenergijske montažne hiše
Sistemi, po katerih postavljamo nizkoenergijske montažne hiše, so Standard, Euro, EuroMAX in Mega. ZUNANJE STENE – se postavljajo po sistemu Standard, Euro, EuroMAX in Mega

*** Sistem EuroMAX *** d= 40,0 cm

 • Opis
 • Presek stene

Bistvo stene predstavlja nosilna konstrukcija iz lameliranega lepljenega lesa d=20 cm, ki je obojestransko obložena z mavčno vlaknasto – fermacell ploščo. Polnilo je iz kamene volne d=20 cm, preko katere se z notranji strani postavlja parna zapora Delta Dawi GP, z zunanje strani pa se postavlja vetro neprepustna / parnoprepustna folija Delta-Maxx. Preko mavčno vlaknaste – fernacell plošče se z notranje strani postavlja instalacijski prostor, lesena podkonstrukcija d=5 cm, s polnilom iz kamene volne d=5 cm, ki je zaprta z vlaknasto mavčno-fermacell ploščo d=1,5 cm. Z zunanje strani se preko mavčno vlaknaste-fermacell plošče postavlja paroprepustni polistiren d=10 cm, preko katerega se nanaša gradbeno lepilo in silikatni omet kot zaključna obdelava.

 • silikatni omet 2 mm
 • lepilo z mrežico 4 mm
 • parnoprepustni polistiren 100 mm
 • lepilo za stiropor 3 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • vetro neprepustna / paroprepustna folija Delta-Maxx
 • nosilna konstrukcija – lamelirani lepljeni les 200 mm
 • kamena volna 200 mm
 • parna zapora Delta-Dawi GP
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • lesena podkonstrukcija 50 mm
 • kamena volna 50 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 15 mm

Sistem Standard  d= 30,6 cm | U=0,14 W/m²K

 • Opis
 • Presek stene

Stenski elementi se proizvajajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije – KVH, širine 16 cm, ki je obojestransko obložena z mavčno vlaknasto – fermacell ploščo d=1,25 cm (ali OSB ploščo), s polnilom iz kamene volne d=16 cm s parno zaporo. Z notranje strani se preko mavčno vlaknaste plašče postavljajo mavčno kartonske plošče d=1,25 cm, medtem ko so z zunanje strani stenski elementi oblagajo s polistirenom d=10 cm, gladijo z gradbenim lepilom z mrežico in zaključno obdelujejo s silikatnim ometom.

Zunanja stena – Sistem Standard

 • silikatni omet 2 mm
 • gradbeno lepilo z mrežico 3 mm
 • polistiren 100 mm
 • gradbeno lepilo 3 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 160 mm
 • kamena volna 160 mm
 • Delta-Dawi GP parna zapora 0,2 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Skupna debelina stene = 30,6 cm
Koeficient toplotne prehodnosti
U = 0,14 W/m²K

Strešna konstrukcija hiše s podstrešjem

 • strešnik
 • letev in kontra letev
 • strešna folija
 • deska 22 mm
 • špirovec
 • mineralna volna 200 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • letev 30/50 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Mednastropna konstrukcija

 • cementni estrih 50 mm
 • zvočna izolacija 40 mm
 • OSB 18 mm
 • nosilni leseni tramovi – KVH 80/240 mm
 • mineralna volna 100 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • letve 30/50 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Strešna konstrukcija proti podstrešju

 • mineralna volna 200 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • letev 30/50 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Pregradna stena

Varianta A:

 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 60/100 (120) mm
 • kamena volna 60 mm (100 mm)
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Varianta B:

 • mavčno vlaknasta plošča 15 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 100 mm
 • kamena volna 60 mm (100 mm)
 • mavčno vlaknasta plošča 15 mm

Talna konstrukcija

 • talna obloga
 • cementni estrih 50 mm
 • PE folija 0,2 mm
 • toplotna izolacija 70 mm
 • hidroizolacija 10 mm
 • betonska plošča 120 mm
 • XPS 150 mm
 • gramoz 150 mm
 • zbita tla

*** Sistem Euro *** U=0,118 W/m²K, stena  d= 36,8 cm

 • Opis
 • Presek stene

Varianta 1:  Stenski elementi se proizvajajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije – KVH, širine 16 cm s polnilom iz kamene volne d=16 cm in Delta Dawi GP parno zaporo. Z zunanje strani se preko lesene nosilne konstrukcije postavlja mavčno vlaknasta – fermacell plošča d=1,25 cm, z notranje strani pa OSB plošča d=1,2 cm. Za OSB ploščo se postavi inštalacijski prostor – lesena podkonstrukcija d=5 cm s polnilom iz kamene volne d= 5 cm, na katero se postavlja mavčno vlaknasta plošča d=1,25 cm + mavčno kartonska plošča d=1,25 cm. Stene se z zunanje strani oblagajo s polistirenom d=10 cm, gladijo z gradbenim lepilom z mrežico in zaključno obdelujejo s silikatnim ometom.

Varianta 2: Lesena nosilna konstrukcija – KVH, d=20 cm, s polnilom iz kamene volne d=20 cm, s parno zaporo, ki je obojestransko obložena z mavčno vlaknasto – fermacell ploščo d=1,25 cm (ali OSB ploščo). Z notranje strani preko mavčno vlaknaste plošče se postavlja mavčno kartonasta plošča, z zunanje strani pa polistiren d=10 cm, gradbeno lepilo z mrežico in zaključna obdelava s silikatnim ometom. Skupna debelina stene Euro, varianta 2.  d=33,50 cm, koeficient toplotne prehodnosti U=0,123 W/m²K.

Zunanja stena – Sistem Euro

 • silikatni omet 2 mm
 • gradbeno lepilo z mrežico 3 mm
 • polistiren 100 mm
 • gradbeno lepilo 3 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 160 mm
 • kamena volna 160 mm
 • Delta-Dawi GP parna zapora 0,2 mm
 • OSB plošča 12 mm
 • drvena potkonstrukcija 50 mm
 • kamena volna 50 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Skupna debelina stene = 36,8 cm
Koeficient toplotne prehodnosti
U =  0,118 W/m²K

Strešna konstrukcija hiše s podstrešjem

 • strešnik
 • letev in kontra letev
 • strešna folija
 • deska 22 mm
 • špirovec
 • mineralna volna 250 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • letev 30/50 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Mednastropna konstrukcija

 • talna obloga
 • cementni estrih 50 mm
 • zvočna izolacija 40 mm
 • OSB 18 mm
 • nosilni leseni tramovi – KVH 80/240 mm
 • mineralna volna 100 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • letve
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Strešna konstrukcija proti podstrešju

 • mineralna volna 250 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • stropna podkonstrukcija iz letve
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Pregradna stena

Varianta A:

 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 60/100 mm (60/120 mm)
 • kamena volna 60 mm (100 mm)
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Varianta B:

 • mavčno vlaknasta plošča 15 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 100 mm
 • kamena volna 60 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 15 mm

Talna konstrukcija

 • talna obloga
 • cementni estrih
 • PE folija
 • toplotna izolacija 70 mm
 • hidroizolacija 10 mm
 • betonska plošča 120 mm
 • XPS 150 mm
 • gramoz
 • zbita tla

Sistem Mega  U=0,093 W/m²K | stena d= 45,8 cm | STENA PASIVNE HIŠE

 • Opis
 • Presek stene

Stenski elementi se proizvajajo iz impregnirane nosilne lesene konstrukcije – KVH, širinie 22 cm, s polnilom iz kamene volne d=22 cm in Delta Dawi GP parno zaporo. Z zunanje strani se preko lesene nosilne konstrukcije postavlja mavčno vlaknasta-fermacell plošča d=1,25 CM, z zunanje strani pa OSB plošča d=1,2 cm. Za OSB ploščo se postavi inštalacijski prostor – lesena podkonstrukcija d=8 cm s polnilom iz kamene volne d= 8 cm, na katero se postavlja mavčno vlaknasta plošča d=1,25 cm + mavčno kartonska plošča d=1,25 cm. Stene so z zunanje strani obložene polistirenom d=10 cm, gladijo se z gradbenim lepilom z mrežico in zaključno obdelujejo s silikatnim ometom.

Zunanja stena – Sistem Mega

 • silikatni omet 2 mm
 • gradbeno lepilo z mrežico 3 mm
 • polistiren 100 mm
 • gradbeno lepilo 3 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 220 mm
 • kamena volna 220 mm
 • Delta-Dawi GP parna zapora 0,2 mm
 • OSB plošča 12 mm
 • lesena podkonstrukcija 80 mm
 • kamena volna 80 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Skupna debelost stene = 45,8 cm
Koeficient toplotne prehodnosti
U =  0,093 W/m²K

Strešna konstrukcija hiše s podstrešjem

 • strešnik
 • letev in kontra letev
 • strešna folija
 • deska 22 mm
 • špirovec
 • mineralna volna 250 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • letev 30/50 mm
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Mednastropna konstrukcija

 • talna obloga
 • cementni estrih 50 mm
 • zvočna izolacija 40 mm
 • OSB 18 mm
 • nosilni leseni tramovi – KVH 80/240 mm
 • mineralna volna 100 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • stropna podkonstrukcija od letve
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Strešna konstrukcija proti podstrešju

 • mineralna volna 250 mm
 • parna zapora 0,2 mm
 • stropna podkonstrukcija iz letev
 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm

Pregradna stena

Varianta A:

 • mavčno kartonska plošča 12,5 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 60/100 mm (60/120 mm)
 • kamena volna 60 mm (100 mm)
 • mavčno vlaknasta plošča 12,5 mm
 • mavčna kartonska plošča 12,5 mm

Varianta B:

 • mavčno vlaknasta plošča 15 mm
 • lesena nosilna konstrukcija – KVH 100 mm
 • kamena volna 60 mm
 • mavčno vlaknasta plošča 15 mm

Talna konstrukcija

 • talna obloga
 • cementni estrih
 • PE folija
 • toplotna izolacija 70 mm
 • hidroizolacija 10 mm
 • betonska plošča 120 mm
 • XPS 200 mm
 • gramoz
 • zbita tla